Vikár Béla: Gáti István steganographiája (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XIV. kötet 12. szám, 1889)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. HABJA A MAGYAR TUB. AKADÉMIA AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁLYTITKÁB. XIV. KÖTET. XII. SZÁM. GÁTI ISTVÁN ST E GAN O GRAPH IÁJA, KAPCSOLATBAN A MODERN STENOGRAPHTÁVAL. VIKÁR BÉLÁTÓL. GÁTI ISTVÁN ARCZKÉPÉVEL, «TACHYORAPIIIA VAOY SZAPORA ÍRÁS MÓDJA» CZÍMŰ MUNKÁJA II. KIADÁSÁVAL ÉS 5 STENOÜRAPHIAI TÁBLÁVAL. Ára 40 kr. BU PAPE ST. 1889.

Next

/
Thumbnails
Contents