Mahler Ede: Adalékok az egyptomi nyelvhez. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XVII. kötet 9. szám, 1901)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A M AGY Alt TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL S7.KHKKSZTI GYULAI PÁL OHZTÁLYTITK ÁK. XVII. KÖTET. 9. SZÁM. ADALÉKOK AZ EGYIPTOMI NYELVHEZ. MAHLER EDÉTŐL. (Olvastatott n .1/. T. Aka/léniát /. osztályé link MOL febr. á-iki ülésén.) Ára 60 ÜUér B U 1) A P E 8 T. 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents