Gyomlay Gyula: Bölcs Leo taktikája mint magyar történeti kútforrás. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XVIII. kötet 1. szám, 1901)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐD. Ki ADJA A MAGVAK TOD. AKAIKÍMIA. A Z í. OSZTÁLY KENDELETÉBŐL SZBfiKBMSrS GYULAI PÁL OSZTÁLYTITKÁR. XVIII. KÖTET. L SZÁM. BÖLCS LEO TAKTIKÁJA M I NT Ál AGYAR TÖRTÉNETI KÚT FORRÁS. GYOM LAY GYULA LKV. TA«TÓL. (OLVASTATOTT A M.TCII. AKAUÉ»IA I. OSZT. 1902. AAKOÁR 7-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN.) Ára 1 kor. 20 fillér. B U 1) A P E S T. 1902.

Next

/
Thumbnails
Contents