Némethy Géza: A római elegia viszonya a göröghöz. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XVIII. kötet 3. szám, 1903)

ÉRTEKEZE SEK A NYBLV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖBÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY KEN LELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL ORZTÁLYTITKÁR. XVIII. KÖTET. 3. SZÁM. A R Ó M A I E L E G I A VISZONYA A GÖRGŐHÖZ. NÉ ME THY GÉZA. I.. TAGTÓT.. IÁ U I) APES T. 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents