Thúry József: A »Behdset-Ul-Lugat« címü csagatáj szótár. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XVIII. kötet 4. szám, 1903)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAIt Till). AKADÉMIA. AZ 1. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL 8ZBRK BSZT1 GYULAI PÁL OSZTÁIJYTITKÁR. XVIII. KÖTET. 4. SZÁM. A BE Hl) SET-ÜL-LU GAT' CZIMŰ CS AGATÁJ SZÓTÁR. THÚRY JÓZSEFTŐL. Ára 1 kor. 20 fillér. B UDAPES T. 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents