Szilasi Móric: Adalékok a finn-ugor palatalis mássalhangzók történetéhez. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XVIII. kötet 8. szám, 1904)

ÉRTEKEZESEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY KENDE LÉTÉBŐL 8ZKRKKSZTI GYULAI PÁL OSZTÁLYTITKÁR. XVIII. KÖTET. 8. SZÁM. ADALÉKOK A FINN-UGOR PALATALIS MÁSSALHANGZÓK TÖRTÉNETÉHEZ. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS SZILASI MÓRICZ L. TAGTÓL. Ara 1 korona. BUDAPES T. 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents