Thúry József: A középázsiai török irodalom. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XIX. kötet 3. szám, 1904)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKBSETI GYULAI PÁL OHZTÁLYTITKÁR. XIX. KÖTET. 3. SZÁM. A KÖZÉP-ÁZSIAI TÖRÖK IRODALOM. THÚRY JÓZSEF L. TAGTÓL. Ára 1 kor. 50 fillér. BUDAPEST. 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents