Hegedüs István: Petrarca »Szózatja« és egyik latin költői levele. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XIX. kötet 6. szám, 1905)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖBÉBŐD. KIADJA A MAGVAK TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁLYTITKÁR. XIX. KÖTET. 6. SZÁM. PETRARCA „SZÓZATJA" ÉS EGYIK LATIN KÖLTŐI LEVELE. HEGEDŰS ISTVÁN I.. TAUTÓL. Fölolvastatott a M. Tud. Akadémia I. osztályának 1905 márczius 20-án tartott ülésén. Ára 50 fillér. »» BUDAPEST. 1905.

Next

/
Thumbnails
Contents