Szikszai Fabricius: Balázs latin-magyar szójegyzéke 1590-ből. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XIX. kötet 9. szám, 1906)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGVAI! TUI). AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL R7.F.RKK8ZTI SZINNYEI JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XIX. KÖTET. 9. SZÁM. SZIKSZAI FABRICIUS BALÁZS LATIN-MAGYAR SZÓJEGYZÉKE 1590-BŐL A KÉSMÁRKI ÁG.EV.FŐGYMNASIUM KÖNYVTÁRÁBAN LÉVŐ EGYETLEN PÉLDÁNYBÓL KÖZZÉTETTE, BEVEZETÉSSEL ÉS MAGYARÁZATOKKAL ELLÁTTA MELICH JÁNOS LEV. TAG. Ára 3 korona. BUDAPEST. 1906.

Next

/
Thumbnails
Contents