Ferenczi Zoltán: Petőfi és a szocializmus. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XX. kötet 1. szám, 1906)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TÜI). AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL S7.RRKKS/.TI SZINNYEIJÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XX. KÖTET. 1. SZÁM. PETŐFI ÉS A SOCIALISMUS SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS • .< FERENCZI ZOLTÁN }. L. TAGTÓL I (Fölolvasta a M. Tud. Akadémia 1907 február 4-iki ülésén) Ára 1 korona. BUDAPEST. 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents