Schmidt József: Az itáliai nyelvcsalád helyzete az indogermán nyelvek körében. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XX. kötet 2. szám, 1906)

E R T E KEZESEK A NYELV- éS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖKÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TU1). AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZINNYEIJÓZSEF Ö8ZTÁLYTITK ÁR. XX. KÖTET. 2. SZÁM. AZ ITALI AI NYELVCSALÁD HELYZETE AZ INDOGERMÁN NYELVEK KÖRÉBEN IRTA SCHMIDT JÓZSEF (Fölolvasta a M. Tud. Akadémia 7.907. június 3-iki ülésén) Ára 1 kor. 50 fillér. BUDAPES T. 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents