Melich János: Révai Miklós nyelvtudománya. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XX. kötet 4. szám, 1907)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZINNYEIJÓZSEF 08ZTÁLYTITK ÁR. XX. KÖTET. 4. SZÁM. N YE LVTU D OMÁN YA MELICH JÁNOS L. TAGTÓL Ára 1 korona. BUDAPEST. 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents