Némethy Geyza: Ovidius és Lygdamus. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XX. kötet 5. szám, 1907)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZINNYEI JÓZSEF OSZTÁliYTITKÁR. XX. KÖTET. 5. SZÁM. OVIDIUS ÉS LYGDAMUS NÉMETHY GÉZA L. TAOrÓL (Fölolvastatott a M. Tud. Akadémia 1908 január 7-iki ülésében.) Ára 1 korona. BUDAPEST. 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents