Goldziher Ignác: Uri János. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XX. kötet 7. szám, 1907)

ERTEKEZESEK A NYELV- ÉS SZBPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZINNYEIJÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XX. KÖTET. 7. SZÁM. URI JÁNOS. GOLDZIHERIGNACZ B. TAGTÓL. (Felolvastatott a M. Tud. Akadémia 1907 november 4-iki ülésében.) Ára 30 fillér. BUDAPEST. 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents