Horváth Cyrill: Joannes Vercellensis és a magyar Margit-legenda. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XX. kötet 8. szám, 1907)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL 8ZBRKK8ZT1 SZINNYEI JÓZSEF OHZTÁLYTITKÁR. XX. KÖTET. 8. SZÁM. JOANNES VERCELLENSIS ÉS A MAGYAR MARGIT-LEGENDA IRTA HORVÁTH CYRILL (Fölolvastatott a M. Tud. Akadémia i90fl március 4-iki ülésében.) Ára 90 fillér. BÜDAPES T. 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents