Vári Rezső: A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XX. kötet 9. szám, 1907)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTÜDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAIi TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZEBKE.ZTI SZINNYEIJÓZSEF OHZTÁLYTITKÁR. XX. KÖTET. 9. SZÁM. A CILICIAI O PPIANUS HALIÉ ÜTI KÁ JÁN AK KÉZI RATI HAGYOMÁNYA. I. (BEVEZETŐ) RÉSZ. SZÉKFOGLALÓ VÁRI REZSŐ L. TAGTÓL. Ára 1 korona. BUDAPEST. 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents