Asbóth Oszkár: A j > jegy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelvjárásokban. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XX. kötet 10. szám, 1907)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A JIAGYALL TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL 87.RRKK37.TI SZINNYEIJÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XX. KÖTET. 10. SZÁM. A j> gy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelvjárásokban IRTA ASBÓTH OSZKÁR R. TAG. (Fölolvastatott a M. Tud. Akadémia 4908 márczius 23-iki ülésében.) Ára 1 kor. 20 fill. BUDAPEST. 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents