Némethy Geyza: De Ovidio elegiae in Messalam auctore. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XXI. kötet 1. szám, 1909)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZINNYEIJÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XXI. KÖTET. 1. SZÁM. DE OYIDIO ELEGLE IN MESSALLAM AUGTORE SORIPSIT GEYZA NÉMETHY ACADKMIAS LITTERARUM HUNOARICiE SODALIS. Commentatio in consessu Academiae Litterarum Hungaricac die 2. Novetnbris a. 1008. redtata. Ara 60 fillér. BUDAPEST. 1909.

Next

/
Thumbnails
Contents