Váczi János: A nyelvújítás győzelme. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XXI. kötet 2. szám, 1909)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL KIADJA A MAGYAIÍ TDD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL 8ZKKKE3ZTI SZINNYEIJÓZSEF OHZTÁLYTITKÁR. XXI. KÖTET. 2. SZÁM. A NYELVÚJÍTÁS GYŐZELME SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS IRTA VÁCZY JÁNOS L. TAG. (Fölolvastató It a M. Tud. Akadémia 1908 nov. 30-iki ülésében.) Ára 1 kor. 60 fillér. BUDAPEST. 1909.

Next

/
Thumbnails
Contents