Hegedűs István: Menander redivivus. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XXI. kötet 3. szám, 1909)

ERTEKEZESEK A NYELV- ÉS SZÉPTÜDOMÁNTOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAIt TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL HZBRKBS7.TI SZINNYEI JÓZSEF 08ZTÁL YTITK ÁR. XXI. KÖTET. 3. SZÁM. MENANDER REDIVIVUS. IRTA HEGEDŰS ISTVÁN (Fölolvastatott a M. Tud. Akadémia 1908 október 5-iki ülésében.) Ara 2 kor. 80 fillér. BUDAPEST. 1909.

Next

/
Thumbnails
Contents