Némethy Geyza: De sexta Vergilii ecloga. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XXI. kötet 4. szám, 1909)

ÉRTEKEZÉSEK NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGVAK TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL B7.RREBS7.T1 SZINNYEIJÓZSEF 08ZTÁLYTITK ÁR. XXI. KÖTET. 4. SZÁM. SEXTA VEIíGllJl ECLOGA SCRIP9IT GEYZA NÉMETHY ACADKMIAK L1TTERARUM HUNGAUICAE 80DALIS Commentatio in consessu Academiue Lüt. Hung, die 22. Murlii a. 1909. rccituta Ára 60 fillér. BUDAPEST. 1909.

Next

/
Thumbnails
Contents