Zolnai Gyula: A si képző eredete. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XXIII. kötet 10. szám, 1921)

ÉRTEKEZÉSEK » A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖKÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZINNYEIJÓZSEF OBZTÁLYTITKÁR. XXIII. KÖTET. 10. SZÁM. -SÍ KÉPZŐ EREDETE ZOLNAIGYULA I.EV. TAGTÓL Fölolvasta 1018. május 0-án Ara 4 korona BUDAPEST 1920

Next

/
Thumbnails
Contents