Némethy Géza: Supplementum commentariorum ad Ovidii Amores, Tristia et Epistulas ex Ponto (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XXIV. kötet 3. szám, 1922)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TED. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZINNYEI JÓZSEF OSZTALYTITKÁR. XXIV. KÖTET. 3. SZÁM. SUPPLEMENTUM COM MENTA RIORUM AI) OVIDII AM0RE8 Tlí ISTI A ET EPI8TULA8 EX PONTO SCRIPSIT GEYZA NÉMETHY SODALIS ORDINARIUS Commentatio in consessu Academiae Litt. Hung, die 7. Nov. ann. 1921. recitata. Ára 50 korona. BUDA P E S T, 1922.

Next

/
Thumbnails
Contents