Vári Rezső: Klasszika-filológiánk (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XXIV. kötet 12. szám, 1927)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZINNYEI JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XXIV. KÖTET, 11. SZÁM. KLASSZIKA-FILOLÓGIÁNK (SZÉKFOGLALÓ) ÍRTA VÁRI REZSŐ R. TAG Fölolvasta 1927 március 28-án. BUDAPEST. 1927.

Next

/
Thumbnails
Contents