Fiú Felsőkereskedelmi Iskola, Eger, 1925

ч А Z EGRI ком. КАТ N É G Y É V F О L Y А М FIÚ FELSŐ KFRESKEDFLM1 ÉRTESÍTŐJE AZ 1925 -26. ISKOLAI ÉVRŐL. (MÁSODIK KÖZLEMÉNY.) KÖZZÉTESZI : AZ INTÉZET IGAZGATÓJA. EGER. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1926.

Next

/
Thumbnails
Contents