Egyetemes Filológiai Közlöny – V. évfolyam – 1881.

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY. A M. TUD. AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK ÉS KIADJAK HEINRICH GUSZTÁV ÉS P. THEWREWK.EMIL. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1881.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents