Egyetemes Filológiai Közlöny – VII. évfolyam – 1883.

jJ r· I ÜLNAI yiLMOS tanár könyvtárából. EGYETEMES i- . PHILOLOGIAI KÖZLÖNY. A M. TUD. AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK HEINRICH GUSZTÁV És P. THEWREWK EMIL. HETEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1883.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents