Egyetemes Filológiai Közlöny – IX. évfolyam – 1885.

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY. A M. TUD. AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK HEINRICH GUSZTÁV ÉS P. THEWREWK EMIL KILENCZEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST. /KANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1885.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents