Egyetemes Filológiai Közlöny – X. évfolyam – 1886.

» EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY. A M. TUD. AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZKRKESZTIK HEINRICH GUSZTÁV ÉS P. THEWREWK EMIL TIZEDIK ÉVFOLYAM BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1886.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents