Egyetemes Filológiai Közlöny – XII. évfolyam – 1888.

EGYET EM ES PHILO LO Gl AI KÖZLÖNY. A M. TUD. AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK ÉS A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK HEINRICH GUSZTÁV, P. THEWREWK EMIL, ÁBEL JENŐ TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST. FRANKLIN- TÁRSUL AT KÖNYVNYOMDÁJA. 1888.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents