Egyetemes Filológiai Közlöny – XV. évfolyam – 1891.

EGYETEMES PHILOLOGrIAI KÖZLÖNY A M. TUD. AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK ÉS A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK HEtNPJCH GUSZTÁV, l\ THEWEEWK EMIL, NÉMETHY GÉZA. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1891.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents