Egyetemes Filológiai Közlöny – XIX. évfolyam – 1895.

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG VÁLASZTMÁNYÁNAK ÉS A M. T. AKADÉMIA OLASSICA PHILOLOGIAI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL H EINRICH GUSZTÁV ÉS P. THEWREWK EMIL KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK NÉMETHY GÉZA ÉS PETZ GEDEON. TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents