Egyetemes Filológiai Közlöny – XXVI. évfolyam – 1902.

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY À BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG VÁLASZTMÁNYÁNAK ÉS Â M. T. AKADÉMIA CLASSÏOA PHILOLOGIAI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL HEIMBICH GUSZTÁV És ?. THEWREWK EMIL KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI KATONA LAJOS. HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM. FRANKLIN BUDAPEST -TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents