Egyetemes Filológiai Közlöny – XXXIX. évfolyam – 1915.

1915. JANUÁR. XXXIX. ÉVFOLYAM. I FÜZET. EGYETEM ES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY ALAPÍTOTTÁK P. THEWREWK EMIL és HEINRICH GUSZTÁV. A Μ. T. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL ÉS A BUDAPESTI PHILOLOGIAi TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK: BLEYER JAKAB És FÖRSTER AURÉL. BUDAPEST. FRAN KLIN-TÁRSU LAT ΚÖ Ν ΥV Ν YO Μ DÁ J A. 1915.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents