Egyetemes Filológiai Közlöny – VL. évfolyam – 1921.

EGYETEMES PHILOLOGrIAI KÖZLÖNY ALAPÍTOTTÁK : P. THEWBEWK EMIL És HEINRICH GUSZTÁV A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL ÉS A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK : BLEYEB JAKAB ÉS FÖBSTER AURÉL NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNTOMDÍíi 1921

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents