Egyetemes Filológiai Közlöny – VLIV. évfolyam – 1925.

pr, Tolap-í Tiiaoa EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY ALAPÍTOTTÁK P. THEWREWK EMIL ÉS HEINRICH GUSZTÁV A Μ. T. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL ÉS A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK FÖRSTER AURÉL ÉS KOSZÓ JÁNOS XLIX. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1925. KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA. Főigazgató: Dr. Czakó Elemér.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents