Egyházi Tudósítások - függelékül a Religio és Neveléshez, 1841. 1. félév (2-26. szám)

MUTATO az Egyházi Tudósítások’ l&Aldiki első félévéhez. Aargaui események 150. 156. 165. 171. kolostorok5 föl— írása - 185. 195. 199 Abyssiniában semmire sem mehetnek a” protestánsok 192. abyssiniai missionaries - - - 191 Adakozások, intézetek, alapítványok. 1. 3. 4, 11. 17. 18.41. 42. 43.44. 61. 84. 126. 153. 169. - - - 207 Adat Francziaország’ erkölcsi történetéhez - - 175 A’ kath. egyház’ philosophiája - 145 Alapítványok 1. adakozások Almásy, unyi lelkész - - - - -45 Alpini Izidor ______ 161 Alutan Konstantin _____ 161 Amsterdam - - - - - 16 Andrássy József _ _ - - _ 45 Andruchovics István - 2 Angliai tudósítás 4. 204. — Angliában a5 kath. hit’ terjedése 32 Arabiában uj próféta _____ 183 Aradon jótévő egyesület _ - - 44 Árpád sziget’ lakosainak hálanyilatkozása - - 193 Athos hegyről tudósítás - - - - 32 Bajorországi tudósítások _ _ _ 127. 200 Bakay János ______ 121 Balogh Eerencz -j- _____ 209 Barkóczy I ászló püspök5 levele Pestmegyéhez 80. megjele­nése Rozsnyón _____ 199 Batthyány gr. gyermekeinek Etonban fölvétele. - - 204 Bécsi sz. Istvántorony _____ i&O Bécs-Ujhelyi iskola - _ _ _ - 11 Becerra ellen a5 Catolico _____ 198 Bedcsula Tamás - _ - _ J. 84. 155 Bede József -{- 28. 45 Befolyással bíró katholikusok Angliában - 204 Belgiumi tudósítás _____ 5, 221 Bendik Ferencz ______ 207 Bene Ferencz - _ _ _ _ - 83 Benedek5 rendebeliek _____ 109 Bihar vmegyei gyűlés a5 vegyes házasságok5 ügyében - 97 Biunde és Rosenbaum _____ 312 Boer István ______ lói Bogner Luiza5 adakozása - _ _ _ -85 Bogyai Juliana - _ _ _ _ -89 Bonald lyoni érsek kardinálissá lesz _ _ _ 203 Bonaparte Lucian’ leánya apáczává lesz _ 202 Bozay János _ - _ _ _ -44 Brünni névkönyv ______ 126 Bublik István _ - _ _ _ _ 84 Budai ünnepély 162 egyházi kerület - 193 Budapesti alesperesség’ óvása 59 örömünnep _ _ 145 Cadixban az angol consul' leánya elhagyja a’protestantismust 203 Czambert János _ _ _ _ _ 209 Czetner Jakab’ ajánlata _____ 195 Csallóközi kath. lelkészek5 gyűlése _ _ _ 214 Csattzai közlés ______ 119 Cserenyei József - _ _ _ _ _ 25 Csupor Mihály ______ j Cherven Tamás’ ajándéka _____ 126 Chinai keresztények _____ 128 D’ Abbadie Antal franczia utazó - - - -191 Daniss Ferencz ______ H9 Dercsik János _____ 145. 164 Dévényi tűz ______ 209 Dresmiczer József _ _ _ _ x _ 25 Dudinszky Mihály5 secunditiája _ _ _ _ 208 Eberl Mihály - - _ _ _ _ 41 Eberling József5 véleményadása _ 194 Egri tudósítás ______ 114 Egyházi literatura 24. — ünnepélyek 161. — kerületi ülés _ 193 Éjszakamerika _ - _ _ _ _ 23 EleSy ----- 16. 160. 180 Előfizetési jelentés 191. 200. 205. 213. - 221 Enyéngi templomszentelés _____ 180 Eperjesen püspöki látogatás _ _ _ _ 179 Esztergom5 határozata a’ vegyes házassági ügyben 9. — föl­Írása 39. — a5 nemzeti nyelv5 virágoztatása5 ügyében _ 10 Esztergomi közlések 3 ünnepről _ _ 155 Fauser Antal5 indítványa _____ 193 Filler Mihály ______ 115 Fillinger U.*L. _ - - - - - 212 Fiumei kisdedóvó intézet _____ 155 Fogarasy Mihály _____ 153 178 Földképe a’ kath. templomoknak Angliában 4. — a’ Fe­rencz’ szerzetebeliek5 elágazásának Belgiumban _ 5 Francziaországi clerus a’ legközelebbi vizáradáskor 12. ■— tudósítások 203. — Fi ancziaországban a’ kath. egy­ház’ állapotja 22. — a püspökök5 életkora 160 — erkölcsi történeteihez adat 175. _ 219 Freiburgi jcsuiták _ - - - - -21 Frivaldszky József ______ 115 Gabriel József ______ 169 Gabrielly Tamás5 zenekara _ 170 Gaganecz József ______ 208 Galliczia _ _ _ _ - _ -64 Galliczin Dömötör 23. — herczeg - 120 Gazdasági egyesület Zágrábban - _ _ -90 Gelencsér József ______ 216 Gergely pápa’ Ízlése 's régiségekre fordított költségei _ 190 Girk György" _ _ _ - _ -84 Gollubich Antal - _ - - - -83 Görögországban a’ kath. egyház’ állapotja _ -30 Grosser János5 megtiszteltetése _ _ _ 25 Gyarmat-telcpités - - _ _ - 62 Gyásztisztelet Ferencz királyért 89. •— Kovács Tamásért _ 111 Györfly' László _ - - - _ -17 Gyulai jótevő intézet 113. — ünnepély _ 185 Haulik György püspök fölveszi az illyr literariai egyesület’ pártfogását 72. — fölszólitására gazdasági egyesület _ 90 Hegyessy Pál 133. — üdvözli Zichy püspököt - _ 199 Hevesmegye’ határozta a5 vegyes házasságok’ tárgyában 86. — felírása _____ 433 Hirdetés _ _ _ _ - 87. 95. 111. 136 Hivatalba iktatás ______ 185 Hohenlohe Sándor hg. _ 62. 153. 178 Hollandia ______ 45. 211 Horvátiéi» Mihály ______ 126 Horváth Ferencz ______ 193 Horváth Ignácz’ aranymiséje - 215 Horvátország _ 72. 120. 126 Hurtcr Fridiik ______ 128 Hüsgen János -j- 165 •— helyébe Müller választatik _ 184 Huszár Zsigmond _ _ _ _ _ -45 Irgalmas szerzet 10. — budai kórháza 17. — váczi kór­háza 62. — szüzek _____ 120 Iskolai vizsgálat Pesten - _ _ 89. 111 íven' administratorrá neztetése _ 219 Jakovics Mihály _____ _ 208 Jallosics András’ megtiszteltetése _ _ _ -25 Jaross Vincze ______ 121 Jesuiták Freiburgban _ _ _ _ -21 Jó pásztorról nevezett apáczák’ első kolostora Bajoror­szágban _ _ _ _ _ -90 Jó szokás Békésben _ _ _ _ -180 Jótékonyság ______ 193 Jótétemény Beszterczebányán 23. Lepsényben 179. Nváradon- 180 Juranics László ______ 215 Jüstel József, Alajos _____ 4 Kalocsai közlés ______ 155 Kálvária-szentelés Nváradon _ 177 Karner Antal ______ 170 Káromkodás elleni szokás Békésben _ _ - 180 Kassai jótevő nőegyesület _ _ _ _ -85 Kassai József ______ 215 Kegyes-iskolai szerzet - - - - -10 Kérdés és felelet _____ 116 Kerekes Károly _ - - _ _ -70 Kéry János ______ US Kinevezések _ 1. 17. 25. 41. 83 113 121. 161. 20* Kisdedóvó intézet Kolosvárott 28. Posonyban _ -19 Kiss-Csapó Ida5 indítványa - 155 Klobusiczky Péter érsek’ levele Pestmegyéhea - -73 Koháry Ferencz hgné’ alapítványa - 155 Kolb Károly - - _ - - -216 Kollár István _ _ - - -18

Next

/
Thumbnails
Contents