Karácsonyi J. - Kollányi F. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából - IV. kötet, 1542–1547 (Budapest, 1909)

EGYHÁZTÖRTÉNE LMI E M LÉKE K A MAGYARORSZÁGI HITÚJÍTÁS KORÁBÓL SZERKESZTETTÉK KARÁCSONYI J. ÉS KOLLÁNYI F., A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJAI NEGYEDIK KÖTET: 1542—1547. < BUDAPEST Kiadja a S^ent-István - Társulat Tud. és írod. Osztálya 1909

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents