Elektrotechnika, 1920 (13. évfolyam, 1-24. szám)

1920-03-15 / 1-6. szám

II. ELEKTROTECHNIKA 1920. niiircius hó 15. ' \ * . i \ ' BUDAPEST, VII. Vörösmarty-u. 16. TELEFON: 12—36. ^49-61. <ri­ENGEL KÁROLY elektromos szerelési anyagok és készülékek gyára CÉGTULAJDONOS: Dr. HOLITSCHER PÁL GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPEST, VII. Vörösmarty-u. 16. Süro-öiiycim: „NOR1S“. .Alapították az 1888-ik esztendőben. készült csuszókengye villamos áramszediik részére. A szénből készült csuszókengyeleknél elért fényes üzemi eredmények bebizonyí­tották, hogy a szén mint csuszóáramszedökontaktus a villamos vasutak áramszedőinél is ugyanazon nagy előnyöket nyújtja a fémljengyelekkel szemben, mint az elektromos gépeknél a szénkefe a fémkefével szemben. Amint a szénkefe nagy előnyeinél fogva a fémkeféket jóformán teljesen kiszorí­totta, a szénből készült csuszókengyelek szinte még jogosultabbak arra, hogy a fém­kengyeleket a használatból egészen kiszorítsák. A szénből készült csuszókengyelek alkalmazása ugyanis nemcsak nagyobb üzem- biztonságoty hanem a következő nagy előnyöket is nyújtja: négy-ötszörös élettartam az aluminium-kengyellel szemben; a felszerelés egyszerűsége; könnyű kicserélhetősége az egyes elkopott betéteknek, anélkül, hogy az egész kengyelt kellene kicserélni; gazdaságosság, mely abban a nagy anyagi megtakarításban mutatkozik, hogy a munkavezeték élettartama a sokkal csekélyebb súrlódás folytán meg­sokszorozódik. E szabadalmazott szénkengyéleket az általam képviselt C. Conradty nürnbergi gyár készíti, amely az ivlámpaszén és szénkefék gyártása terén is tudvalevőleg oly kiváló eredményeket ért el, hogy már e körülmény is e legújabb készítmény szolid kivitelét garantálja. Prospeklüssal, bővebb műszaki felvilágosításokkal és árajánlattal szívesen szolgálok.

Next

/
Thumbnails
Contents