Élet, 1913. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-05 / 1. szám

A hidegebb időszak beálifával szükségessé válik egy jól tnűködő és takarékosan égő kályha beszer­zése, de ilyen kályhák között a legismertebbek és legkedveltebbek a HKusgrave'fele eredeti ir tartásán égő kálgtiák. Gyorsan fűthetők és a meleget sugárzás nélkül kellemes módon adják le. A kezelés a képzelhető legegyszerűbb és legkönnyebb, mivel a kályha építése egyszerű, minden komplikált mechanikai szerkezet nélkül. Az eredeti ir kályhák nemcsak szobafűtésre váltak be, hanem nagy ter­mek, műhelyek stb. fűtésére is. — Vidékre árjegyzéket ingyen küld: Gciftncr és Rsusch főhercegi udv. szállitó cég BUDAPEST, VI. KÉR., ANDRÁSSY-UT 18. (SAJAT HÁZ.) Aranyozó! Bárki által kezelhető. Mellyel mindennemű fa, ^psz, réz, vas stb. figurák, lámpák, kosarak, virágok, faldiszek, díszítmények, kép- és tűkor- keretek, oltárok és oltár* díszek gyönyörűen, a valódi aranyozáshoz hasonló ragyogó fénnyel ellátható, sírrácsok és kapukhoz ezüst színben is szállítható. 1 doboz 2.— kor. 5 doboz 10.— koronáért bér­mentve küldetik. — Kapható: Tőke Béla, Győr. Itt az idő midőn a t hölgyek őszi és téli divatszükségieteik beszerzésé­ről gondoskodnak. /V\ost nyílik erre a legjobb alkalom, Vagy soha, mert bámulatos olcsó szerezhetik be az alant felsorolt divatcikkeket: Japonais selyeramhákra...................................................1.80 kor. Changean taft divatszinekben ...................................1.50 „ Messalin minden szinben . : ........................................1.80 ^ Angol blúzselymek divatszmekben .............................230 ,, 100 m széles libertiselyem divatszinekben . . 5.80 „ Divat fátyol minden színben ....................................—.14 fiU. árúházában, IV., Kigyó*u. 5. sz. (Klotild-palota.) Telefon 15—68. occassio áron folón^i JUbert e, ideális szép lesz minden hölgy] idea táiarél ­ki a Földes-féle Margit-crémet használja, azt a^ világ awden tájáról érkező nyilatkozatok bizonyítják, amelyek mély hálaérzettŐ) vissz­hangzanak és rajongással beszélnek a /V\ARGIT-CRE/V\E páratlan és csodás hatáaáróL A Margít-creme ártalmatlan készít­mény, mely sem higanyt, som ólmot nem tartalmaz s melyiiek hatása bámulatos, ezért melegen ajánljuk a hölgyek Hgyelmébe. f'f-: Nemcsak ragyogó szépségét er ei az, aki hasznaija, hanem eléri, hogy az arca dacol az időjárás minden viszontagságával s örökké ifjú marad. — löipható az egész világon 1 és 2 koronás tége- ‘ lyekben. — 6 darabot bérmentve küld: Földes Kelemen gyógyszertára Aradon BUDAPESTEN t Egger, Kartsmaroff A., Neruda N., Mola ^ * kap annyi postai megbízást a kassai K^ltSllbsrSBr' Ifiért Ifert Alapítási év 1810. Gyár és főűzlet: Kassa. féle ruhafestő, vegytisztító és gőzmosó gyár aa a cég teljesen megbízható, munkája gyors és kifogástalan s az árak jutányosak, aaaaaaaaaaaa ? ! Alapitá«! 1810.

Next

/
Thumbnails
Contents