Élet, 1913. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-05 / 1. szám

KERES OLVASÓINKHOZ AGY SZERETETTEL kérjük lapunk elő­fizetőit és olvasóit, hogy az alábbi rovatokba azon ismerőseik, barátaik neveit s címét kegyeskedjenek bejegyezni, akik rokon- szenvvel viseltetnek az ELET céljai s iro­dalmi törekvéseivel szemben. A KIADÓHIVATAL E CÍMEKRE INGYEN MUTATVÁNYSZÁMOKAT küld. A legnagyobb lapokat is az üzleti ügyességen kivül az előfizetők szeretete, szives ajánlásokban kimerülő barátsága emelte mai nagyságukra. A katholikus intelligens családoknak talán tizezrei nem ismerhették még meg az Eletet s ily módon vagy távol maradnak az Elet irodalmától, vagy a keresztény lélek­től idegen lapokat fogadtak barátaikul. Olvasóinknak az ELET terjesztése körül való kedves közreműködése megerősít mun­kánkban, melynek minden célja, hogy MENTÖL TÖBBET, MINÉL JOBBAT nyújtsunk olvasóinknak! KIADÓHIVATALA BUDAPEST, VII, DAMJANICH-UTCA 50. AZ ÉLET

Next

/
Thumbnails
Contents