Élet, 1918. január-június (10. évfolyam, 1-26. szám)

1918-01-06 / 1. szám

. »»Élet olvasóihoz! teiieddméb^n.^stro'Síftásábií’^ folyóirat, mely a háború kezdete óta Sórí, r ban IS reprezentálni kívánja kiállítáí varakozasát, nem adhat ezután sem Ír '^®s°kozonségének jogos és mélté de hogy azt és annyit adfon amfws “"^^^^*’ többet k^^^ előfizetési ár mellett többé nem teheti eddig adott, Élet«el«f; Ma már minder' ­az Flpf« »Élet" elő­A több sráz nereent ^ Ómban és kiöronával eme jük. Csak annyi­fizetési árát 101R • és dcjií^nVink a mai árzlakulatok közt annál, val, hogy ne keilie^n ^t“t!b^° kiadóhivatal saját jól felfogott érdekében amit eddig hoztunk. ^z érdekében,amelyért alakult: nem hozhat. Viszont és annak a n^—nem érezheti tehernek ezt a csekély összeget (félévenkint olvasókSí/r ha lapunkat továbbra is abban a terjedelemben és olyan nyom- 5.1' kiállításban kaphatja, amilyenben ma egyetlen laptársunk nem jelenik meg. A kiadóhivatal nehéz szívvel határozta el ezt az áremelést, de bízik abban, hogy az „Élet“ minden előfizetője természetesnek és megbkoltnak találja és nem vonja meg további lelkes támogatását attól a munkától, melyet a szerkesztőség és a kiadóhivatal vállvetve folytat a keresztény szellemében megerősödő új Magyarors2 ágért. Ezzel szemben azonban az „Elet“ által kiadott és alább felsorolt könyvekből az „élet“ etSfizetSi rendkivfiti árkedveznéaBben részesBlneh. Azon tisztelt előfizetőink, akik az első félévi előfizetési dijat egy összegben, 1918 január végéig beküldik. __1__». Í„1___U UK------1. txAm cAZuaav av#aov/t vw>fvv.>b jb ;fEi áron kapják, tekintet nélkül a meg _______1^14. A ^ • WAlVAVAl l.X ...^1. ^--2—Jí---­rvv/áijr vcfv OMUiacuo, niindacidig, míg a készlet tart. Tűri Béla A háború belülről neve. Ára 3 kor. 50 fill. Landauer Béla A nagy esztendő. Ára 2 kor. 50 filL Pogány Kázmér A rokítnói mocsarakban. Ára 3 kor. IQ. Gonda Béla 11. Vilmos császár. Ára 2 kor. Szemere György A két jómadár. Ára 3 kor. Torna István A zenélő óra. Ára 3 kor. Milotay István Neked kedves... Ára 3 kor. E. Daudet—Dr. Rada L Az élet sodrában. Ára 3 kor.

Next

/
Thumbnails
Contents