Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1740-1835. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 7. (Budapest, 1901)

л So' %/rf. MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1740-1835. ÉVI TÖRVE NYCZIKKEK FORDÍTOTTA D£ CSIKY KÁLMÁN А К1И. MŰEGYETEMEN A KÖZIGAZGATÁSI JOG ÉS A MAGYAR MAGÁNJOG NY. R. TANÁRA MAGYARÁZATOKKAL ÉS UTALÁSOKKAL KÍSÉRI D£ MÁRKUS DEZSŐ KIR. TÖRVÉNYSZÉKI BIRO BUDAPEST KIADÓ : FŐ BIZOMÁNYOS : FRANKLIN-TÁRS U LAT * RÉVAI TESTVÉREK MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1901

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents