Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1875-1876. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 11. (Budapest, 1896)

MAGYAR TÖRVÉNYTÁR BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1896 Int:. 1x71'.. évi TÖRVÉNYCZIKKEK

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents