Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1881. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 14. (Budapest, 1896)

У$е> s/zóf MAGYAR TÖRVÉNYTÁR IcSXl ÉV] BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1896 TÖRVÉNYCZIKKEK

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents