Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1892-1893. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 19. (Budapest, 1897)

1892-189.3. ÉVI TÖRVE NYCZIKKEK BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1897 MAGYAR TÖRVÉNYTÁR

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents