Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1894-1895. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 20. (Budapest, 1897)

MAGYAR TÖRVÉNYTÁR / 1894H895. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1897

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents