Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1896. évi törvénycikk - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 21. (Budapest, 1897)

MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1896. ÉVI TÖRVE NYCZIKKEK JEGYZETEKKEL ELLÁTTA de Márkus dezsö KIR. TÖRVÉNYSZÉKI BÍRÓ. BUDAPEST KIADÓ : FŐBIZOMÁNYOS: FRANK UN-TÁRSULAT * RÉVAI TESTVÉREK MAGYAR ÍROD. INTÉZET És KÖNYVNYOMDA IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1897

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents