Kolosvári Sándor - Óvári Kelemen (szerk.): A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. I. kötet. Az erdélyi törvényhatóságok jogszabályai - Magyarországi Jogtörténeti Emlékek 1. (Budapest, 1885)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ JURIDICO-HISTORICA. CORPUS STATUTORUM II и N (j А ВIА Е М и NIСIР A LIГ М. TOMUS I. STATUTA ET CONSTITUTIONES MUNICIPIORUM TRANSSYLVANIA E AB ANTIQUISSIMIS TEMPORIBUS USQUE AI) FINEM SECURI XVIII. BUDAPESTEN! EDITIO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. 1885.

Next

/
Thumbnails
Contents