Kolosvári Sándor - Óvári Kelemen (szerk.): A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. II. kötet I. fele. A tiszáninneni törvényhatóságok jogszabályai - Magyarországi Jogtörténeti Emlékek 2/1. (Budapest, 1890)

MAGYAR JOGTÖRTÉNETI EMLÉKEK. A MAGYAR TÖRVÉNYHATÓSÁGOK JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE. II. KÖTET I. FELE. A TISZÁN1NNENI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK JOGSZABÁLYAI. ÖSSZEGYŰJTÖTTÉK, FELVILÁGOSÍTÓ, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS UTALÓ JEGYZETEKKEL ELLÁTTÁK Dr. KOLOSYÁRI SÁNDOR és Dr. ÓYÁRI KELEMEN KIK. EGYETEMI TANÁROK KOLOZSVÁRIT. BUDAPESTEN KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1890. —----------------------------,*~|"ГТ-'ГТ’^-—fr V------2Au£L£jQ__.

Next

/
Thumbnails
Contents